نتایج نشست هایی که درآن نماینده یی ازامارت اسلامی حضورنداشته باشد، قابل قبول نیست

تبصره کابل ۲۶ عقرب باختر
مردم افغانستان، مطابق به ارزش های اسلامی وسنن افغانی، به مشکلات خود رسیدگی خواهد کرد؛ نسخه های بیرونی، جایگاهی درحل مسایل داخلی این کشور، ندارد.
مبصر آژانس باختر مینگارد؛ نشست های پیهم درمورد افغانستان و ارائه نسخه های گونه گون که بیشتر سفارشی اند و در آن راه رسیدن به یک حکومت فرا گیر نشانی می شود، نمی تواند برای افغانستان مشوره های کارا باشد.
افغانستان دروجود امارت اسلامی که پابند به اداره کشور به اساس دساتیر و ارزش های اسلامی است و با در نظر داشت این که، افغانستان سنن و فرهنگ خود را دارد، می تواند، آینده سیاسی خود را معین کند.
از طرف دیگر ، بحث ایجاد حکومت فراگیردرافغانستان، از سوی حلقه های بیرونی، یک بحث یکطرفه است که بیشتر بیرونی ها آن را زمزمه می کنند و به آن مشغول اند؛ در حالی که این مسئله در داخل کشور حل است.
اگر مقصد از حکومت فراگیر، حضوراقوام در ساختار نظام است، این مشکل وجود ندارد، زیرا تمامی اقوام کشورخود را در نظام کنونی یافته اند که نیاز به تعریف ندارد.
باید گفت که تعریف مردم ما از حکومت فراگیر، حضور نمایندگان خدمت گذار مردم ،در بدنه نظام است؛ ولی اگر تعریف ازحکومت فرا گیرچون رژیم گذشته، جابه جایی مهره های وابسته در بدنه نظام باشد، این اندیشه دیگر به زمان گذشته تعلق می گیرد و برای حاکمان جدید افغانستان اجرایی نیست.
در این جای شک نیست که افغانستان دچار مشکلاتی است که بیشتر محتوا و تعریف اقتصادی دارد و عوامل آن پیدا و معلوم است. این مشکلات بیشتر زاده تحریم و خود کامگی ها و زور گویی های دیگران است که بار آن را مردم افغانستان به دوش می کشند.
نشست های بین المللی در مورد افغانستان، زمانی کارا خواهد بود که در آن رسیدگی به مشکلات اقتصادی مردم افغانستان و این که کی ها عامل بروز این مشکلات اند، یک اصل باشد؛ نه این که مسایل پیچیده شود که نزد افغانستان حل شده است مگر بیرونی ها آن را به اساس راهکار و برنامه های خود دنبال می کنند.
باید با مردم افغانستان معقول و سازنده برخورد شود؛ نسخه های تحمیلی گره گشای مشکل نیست و از طرف دیگر،برای امارت اسلامی نتایج آن نشست ها که در آن نماینده یی از امارت اسلامی حضور نداشته باشد، قابل قبول بوده نمی تواند. تحلیل سیاسی


Source link

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*