نسخه های بیرونی جایگاهی در حل مسایل داخلی افغانستان ندارد

تبصره کابل ۲۶ عقرب باختر
نتایج آن نشست های که در آن نماینده یی از امارت اسلامی حضور نداشته باشد٬ قابل قبول نیست و مردم افغانستان مطابق به ارزش های اسلامی و سنن افغانی به مشکلات خود رسیدگی خواهد کرد.
مبصر آژانس باختر مینگارد؛ نشست های پیهم در مورد افغانستان و ارائه نسخه های گونه گون که بیشتر سفارشی اند و در آن راه رسیدن به یک حکومت فرا گیر نشانی میشود نمیتواند برای افغانستان مشوره های کارا باشد.
افغانستان در وجود امارت اسلامی که پابند به اداره کشور به اساس دساتیر و ارزش های اسلامی است و با در نظر داشت این که٬ افغانستان سنن و فرهنگ خود را دارد میتواند آینده سیاسی خود را معین کند.
از طرف دیگر بحث ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان از سوی حلقه های بیرونی یک بحث یکطرفه است که بیشتر بیرونی ها آن را زمزمه میکنند و به آن مشغول اند در حالی که این مسئله در داخل کشور حل است.
اگر مقصد از حکومت فراگیر حضور اقوام در ساختار نظام است این مشکل وجود ندارد زیرا تمامی اقوام کشور خود را در نظام کنونی یافته اند که نیاز به تعریف ندارد.
باید گفت که تعریف مردم ما از حکومت فراگیر٬ حضور نمایندگان خدمتگذار مردم در بدنه نظام است ولی اگر تعریف از حکومت فرا گیر چون مانند رژیم گذشته٬ جابجایی مهره های وابسته در بدنه نظام باشد این اندیشه دیگر به زمان گذشته تعلق میگیرد و برای حاکمان جدید افغانستان اجرایی نیست.
در این جای شک نیست که افغانستان دچار مشکلاتی است که بیشتر محتوای و تعریف اقتصادی دارد و عوامل آن پیدا و معلوم است٬ این مشکلات بیشتر زاده تحریم و خود کامگی ها و زور گویی های دیگران است که باج آن را مردم افغانستان میکشند.
نشست های بین المللی در مورد افغانستان زمانی کارا خواهد بود که در آن رسیدگی به مشکلات اقتصادی مردم افغانستان و این که کی ها عامل بروز این مشکلات اند٬ یک اصل باشد٬ نه این که به مسایل پیچیده شود که نزد افغانستان حل شده است مگر بیرونی ها آن را به اساس راهکار و برنامه های خود دنبال میکنند.
باید با مردم افغانستان معقول و سازنده برخورد شود نسخه های تحمیلی گره گشایی مشکل نیست و از طرف دیگر برای امارت اسلامی نتایج آن نشست های که در آن نماینده یی از امارت اسلامی حضور نداشته باشد قابل قبول بوده نمیتواند. تحلیل سیاسی


Source link

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*