موفقیت امارت اسلامی در جمع آوری عواید، نشانه یی از حکومتداری خوب در کشور است

تبصره کابل ۲۹ عقرب باختر
افغانستان در طول یک سال گذشته، بیشتر ازهروقت دیگر، در جمع آوری عواید ملی موفق بوده است و این سبب شده است تا پروژه های بیشتر انکشافی، به راه بیافتد.
مبصر آژانس باختر مینگارد؛ وزارت مالیه بعد از حاکمیت دو باره امارت اسلامی توانسته است که بیشتر از ۱۹۷ میلیارد افغانی عواید گردآوری کند.
در جریان سال های اخیر ، این اولین باریست که وزارت مالیه توانسته است، این مقدار عواید را گرد آورد؛ میزان عواید بالاتر از میزان مصارف باشد و اگر روند جمع آوری عواید ملی بیشتر تقویت شود ، افغانستان دور از کمک های بیرونی ، قادر خواهد بود که پروژه های بیشتر انکشافی را به راه اندازد.
در حال حاضر هم بخش عمده ی پروژه های انکشافی، از عواید ملی تمویل می شود و این نشان دهنده آن است که افغانستان از وابستگی مالی بیرونی، در حال رهایی یافتن است و پروژۀ های کلان عمرانی مانند کانال قوش تیبه،پروژه انتقال آب دریای پنچشیر به کابل و آغاز دو باره شماری از پروژه های زیر بنایی که کار آنها به دلایل مالی متوقف شده بود ، از منابع ملی تامین می شود.
اگر به گذشته نگاه کنیم، در سال های قبل از پیروزی دوباره امارت اسلامی در افغانستان، داد و ستد تجاری و روابط با بیرون ازافغانستان، بیشتر بود و مانند امروز، افغانستان دچار تحریم و بی مهربانی کشورهای بیرونی قرار نداشت. با آنهم ، دولت های گذشته در جمع آوری عواید ملی ناکام بودند، زیرا از یکسو دولت های گذشته بر چشمه های عایداتی دسترسی نداشتند و بیشتر چشمه های عایداتی از سوی زورمندان و مامورین حکومتی آن وقت تاراج می شد و از طرف دیگر، فساد گسترده در بدنه نظام های گذشته باعث شده بود که نظام های گذشته در افغانستان در جمع آوری عواید ملی، ناکام باشند و بیشتر وابسته با کمک های بیرونی باشند.
فساد تا اندازه یی در نظام های گذشته وجود داشت که تقرر افراد درمنابع عایداتی، بیشتر به اساس وابستگی بود و حتی مقام ها از گماشتن افراد در ادارتی که مسئول جمع آوری عواید بود، بنام سرقفلی مطالباتی داشتند.
مگر حالا وضعیت تغییر کرده است ؛ موفقیت امارت اسلامی در جمع آوری عوایدملی ،نشان می دهد که در نظام جدید ، چیزی به نام فساد اداری ، وجود ندارد و با مفسدین با شعار نه ، بل با قانون مقابله می شود.
از طرف دیگر ،حاکمیت امارت اسلامی بر چشمه های عایداتی نشان داد که امارت اسلامی ، درراه حاکمیت قانون و حکومتداری خوب موفق است، در حالی که با بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، تلاش های زیادی صورت گرفت که نظام اقتصادی و تجارتی ما را فلج کنند و ما همچنان چشم طمع از بیرون داشته باشیم. تحلیل سیاسی


Source link

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*